چگونگی تنظیم صورتجلسه ثبت

 برای اداره یک شرکت افراد واجد الشرایطی از بین سهامداران و توسط مجمع عمئمی عادی انتخاب میشوند،این افراد به نمایندگی از همه ی سهامداران اداره ی شرکت را برعهده میگیرند.

تعداد اعضاءهیئت مدیره شرکت های سهامی عام از پنج نفر کمتر نیست ومدت زمانی که این افراد برای اداره ی شرکت برگزیده میشوند حداکثر ۲ سال است که از بین ان ها یک نفر به عنوان مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره انتخاب میشود و تصمیمات وی باید بارای اکثریت هیئت مدیره باشد.

  • اعضای هیئت مدیره بر اساس قانون باید شامل چه شرایطی باشند؟

۱- هیئت مدیره باید از بین شرکاء باشد.

۲- مجمع هر وقت بخواهد میتواند هیئت مدیره یا هر یک از مدیران را عزل کند.

۳- مدت زمان انتخاب اعضاءهیئت مدیره بر اساس اساسنامه مشخص میشود که حداکثر ۲ سال است.

۴- اعضا هیئت مدیره باید از بین افراد مورد اعتماد و سالم انتخاب شوند.

۵- تعداد اعضاء هیئت مدیره سهامی عام نباید از ۵ نفر کمتر و حداکثر ۱۱ نفر باشد در صورتی که در سهامی خاص نباید کمتر از ۳ نفر باشد.

  • افرادی که نمیتوان برای مدیریت شرکت برگزید

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تجارت ۲ دسته ز افرد نمیتوانند به مدیریت شرکت برگزیده شوند:

۱- کسانی که حکم ورشکستگی ان ها صادر شده است.

۲- افرادی که به علت ارتکاب جرم(سرقت،کلاهبرداری،خیانت در امانت)از حقوق اجتاعی محروم شده باشند یا مرتکب فعالیت هایی که در قانون خیانت و  کلاهبرداری محسوب میشود شده باشند از جمله اختلاس و تصرف در اموال عمومی و تدلیس در مدت محرومیت نمیتوانند به ریاست منصوب شوند.

  • سلب صلاحیت و یا درگذشت مدیر یا مدیران

اگر یک یا چند تن از مدیران شرکت سلب صلاحیت شوند و یا استعفا دهند و یا فوت کنند چون تعداد اعضاءهیئت مدیره بر اساس قانون باید از ۵نفر کمتر نباشد با مراجعه به اساسنامه ی شرکت اعضاءعلی البدل جانشین ان ها خواهند شد.اگر اعضاء علی البدل از قبل مشخص نشده باشند و یا صلاحیت اداره ی پست های خالی را نداشته باشند مدیرانی که هنوز بر سر کار هستند مجمع عمومی عادی تشکیل میدهند و در ان اعضاءهیئت مدیره تکمیل خواهد شد.

چنانچه هیئت مدیره از این امر سر باز نهد در این صورت هر یک از سهامداران میتوانند از بازرسان شرکت تقاضا کنند مجمع عادی عمومی را برای انتخاب شخص مربوط به سمتی که متصدی ندارد تشکیل دهد و بازرس هم موظف به انجام این درخواست خواهد بود.

  • گرفتن ضمانت و وثیقه از مدیران شرکت های سهامی

در اساسنامه برای مدیران میزان مشخصی سهام در نظر گرفته میشود که تعداد سهم یک مدیر نباید کمتر از این میزان باشد.اگر مدیری در هننگام نتخاب سهام لازم را نداشته باشد و تا یک ماه هم نتواند ان میزان سهم را به صندوق شرکت بدهد باید از منصب خود استعفاء دهد.

در واقع این سهام ضمانتی برای جبران خساراتی است که ممکن است مدیر یا مدیران به شرکت وارد کنند.سهام مدیان قابلیت نقل و انتقال ندارد و تا زمانی که مدیر مفاصا حساب دوران مدیریتی را از شرکت نگرفته باشد به عنوان وثیقه در صندوق شرکت میماند.

  • نکاتی که باید در مورد تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره رعایت شود

۱- اگر مدیری با تصمیمات گرفته شده در جلسه مخالف باشد باید نظرش در صورتجلسه قید شود.

۲- در صورتجلسه نام همه ی مدیران حاضر و غایب ،خلاصه ی صحبت ها و تصمیمات با تاریخ ثبت میشود.

۳- در جلسه هیئت مدیره باید بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره حاضر باشند در غیر اینصورت جلسه رسمیت ندارد.

۴- بر اساس ماده ۱۲۳ قانون تجارت برای هر جلسه ی هیئت مدیره باید صورتجلسه تنظیم کنند که اکثر مدیران حاضر در جلسه ان را امضاء کرده باشند.

۵- تصمیمات در جلسات با اکثریت ارا در جلسه گرفته میشود مگر اینکه در اساسنامه شرایط خاصی ذکر شده باشد.

۶- چگونگی دعوت و زمان تشکیل جلسات را اساسنامه مشخص میکند ولی  یک سوم اعضاء هیئت مدیره این امکان را دارند که در شرایطی که بیش از یک ماه از جلسه ی قبلی گذشته باشد از اعضاء برای تشکیل جلسه دعوت کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *