تعریف مؤسسات غیرتجاری

همان طور که از نام این نوع مؤسسات مشخص است، موسسه غیرتجاری به موسسه ای گفته می‌شود که فعالیت تجاری ندارد و تشکیل این نوع مؤسسات تنها برای اهدافی غیرتجاری مانند امور علمی ، ادبی و یا امور خیریه به صورت خواهد گرفت.

 انواع مؤسسات غیرتجاری

به‌طورکلی مؤسسات غیرتجاری را می‌توان به دودسته انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم کرد :

موسسه غیرانتفاعی

این نوع موسسه که نوعی دیگر از مؤسسات غیرتجاری است کاملا برخلاف مؤسسات انتفاعی عمل می‌کند به‌طوری‌که اهداف تاسیس این نوع موسسه صرفا جهت جلسه سود و تقسیم آن بین اعضا نمی‌باشد این مؤسسات می‌تواند در غالب حزب‌های سیاسی، مؤسسات خیریه و NGO ها و موارد مشابه صورت بگیرد.

موسسه انتفاعی

نوعی از موسسه غیرتجاری می‌باشد که می‌توان گفت هدف از تشکیل آن جلب سود و سپس تقسیم آن میان اعضا است. این مؤسسات نیز برای اهدافی غیرتجاری تشکیل و تاسیس می‌شوند. در راستای اموری چون تاسیس انواع آموزشگاه‌های علمی، ادبی و هنری … این مؤسسات تنها می‌باید در غالب مؤسسات غیرتجاری به ثبت برسند.