اختراع چیست؟

اختراع به معنی یافتن راه حل های جدید و نو برای برطرف کردن مشکلات فنی است. این راه کارها  ممکن است با شکل گیری یک دستگاه ، ارائه یک محصول و یا حتی می تواند بیان یک روش و یا یک فرایند جدید و مرتبط باشد.

به طور کلی می توان این گونه بیان کرد که پیدا کردن مواردی که در محیط و طبیعت وجود دارند یک اختراع محسوب نمی شوند بلکه باید در پس ان و در نتیجه ی حاصل از آن برای اولین بار فرایند یا فراورده هایی خاص ارائه شود که مشکلی را در یک حرفه ، فناوری ، صنعت و مانند آن ها حل کند.

یک اختراع زمانی مورد حمایت قرار خواهد گرفت که طبق مقررات ذکر شده در قانون ثبت اختراع ، به ثبت رسیده باشد.

مراحل ثبت اختراع:

ثبت یک اختراع به دو روش قابل انجام می باشد. روش اظهاری (اعلامی) و روش تحقیقی.

 • روش اظهاری (اعلامی)

  در این بخش با در نظر گرفتن عدم سابقه در محلی که اختراع قرار است ثبت شود و قرار داشتن موضوع اختراع در حیطه ی موضوعات قابل ثبت (اختراع) درخواست ثبت متقاضی در صورت تایید درستی آن موضوع به ثبت خواهد رسید.

 • روش تحقیقی

  در کشورهایی که دارای امکانات و آزمایشگاه های قابل توجه هستند قبل از اینکه اختراعی ثبت شود در حین اینکه موضوع و طرح اختراع کاملا محرمانه نگهداری خواهد شد با در نظر داشتن حق تقدم برای مخترع یا مخترعین موضوعی که برای اختراع مطرح شده است را از نظر کیفیت بررسی و آزمایش ها و تحقیقات مربوط را در راستای درستی ادعا بررسی می کنند و بعد از ان وارد مراحل ثبت می شوند.

حمایت از اختراع :

یک اختراع به دو شکل ایجابی و سلبی صورت خواهد گرفت:

 • حمایت ایجابی

  بدین منظور که به دارنده ی ثبت اختراع حق بهره گیری از نوآوری و خلاقیت ذهنی خود را می دهد.

 • حمایت سلبی

  در این قسمت مخترع حق انحصاری و کامل نسبت به تولید ، صادرات ، واردات ، ارائه ی اختراع برای فروش ، استفاده از آن و کالاهایی که مربوط به اختراع هستند به این منظور که مستقیما توسط فرایند حاصل خواهند شد را داردو همچنین دیگران را موظف به حفظ حقوق فرایند حاصل خواهد شد.

تنظیم اظهارنامه:

اولین قدمی که برای ثبت یک اختراع برداشته خواهد شد تنظیم یک اظهارنامه ی رسمی است که این اظهارنامه باید با موضوع حمایت از اختراع به اداره مالکیت صنعتی داده شود. این اظهارنامه باید به زبان فارسی تنظیم و دارای تاریخ و امضا باشد.

یک اظهارنامه باید شامل موارد زیر باشد:

 • نام و تمام اطلاعات متقاضی ، مخترع ، موضوع اختراع و تمامی اطلاعات مربوط به آن
 • زمانی که متقاضی مخترع نباشد و وکیل یا نماینده قانونی او برای ثبت اختراع اقدام نموده باشد تمامی مدارک او نیز باید ارائه گردد
 • تمامی توضیحات فنی اختراع می باید با زبانی شیوا و واضح به زبان رسمی کشوری که اختراع قرار است در ان ثبت شود بیان شود. به طوری که در راستای بازسازی اختراع برای تمامی افراد خصوصا افرادی با هوش متوسط کاملا آشکار و واضح باشد. در واقع باید تمامی مراحل اختراع ، طرح ، اهداف و الگوریتم های پیاده سازی ارائه شود.

نکته ی قابل توجه این است که در صورتی که اظهارنامه تنظیم و به مراجع ثبت تحویل داده نشود هیچ گونه حق و حقوقی برای آن ایجاد نخواهد شد. اگر قبل از قبت اختراع از طرق مختلف مثل مصاحبه یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و… اختراع فاش شود و در معرض دید عموم قرار بگیرد به منزله ی این است که با اطلاع و آگاهی اقدام به افشا آن نموده و اگر طبق قانون در مهلت در نظر گرفته شده ( شش ماه پس از افشا ) نیز برای تنظیم و ارائه اظهارنامه اقدام ننمایند حق اختراع برای وی از دست خواهد رفت.

زمان تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع :

 • همان طور که گفته شد ثبت اختراع در گرو ارائه اظهارنامه به مراجع ثبت می باشد و هر شخصی که زودتر اظهارنامه ی خود را تنظیم و ارائه دهد حق ثبت ان اختراع با او خواهد بود و تاریخی که در اظهارنامه ثبت خواهد شد معیار اولویت و حق تقدم مخترع خواهد بود.
 • بنابراین می توان این گونه بیان کرد که با ارائه اولین اظهارنامه شما اولین متقاضی و ثبت کننده ی اختراع محسوب می شوید. برای تنظیم و تسلیم اظهارنامه توصیه می شود با افرادی که از این امر مطلع و یا تجربه هایی در این زمینه دارند کمک گرفته شود.

مدت اعتبار اوراق اختراع:

اعتبار گواهینامه ی یک اختراع از زمان ارائه اظهارنامه اختراع به مدت ۲۰ سال خواهد بود. لازم به ذکر است که حفظ گواهینامه در این مدت زمان (۲۰سال) مشروط به پرداخت قسط های سالیانه خواهد بود.

در این بین ممکن است اختراعاتی صورت بگیرد که آن ها را می توان اختراعات غیرقابل ثبت ( استثناعات اختراع ) نامید.

طبق ماده ۴ قانون موارد بیان شده در زیر از دایره ی حمایت از اختراعات خارج می باشد:

۱) کشفیات ، بیان نظریه های علمی ، روش های مرتبط با ریاضی و ایجاد اثرهای هنری

۲) ایده ها و قانون هایی با روش های انجام کارهای تجاری و همچنین فعالیت های ذهنی و اجتماعی

۳) راه های تشخیص و درمان بیماری در انسان ها و یا حیوانات که این قسمت شامل فراورده های منطبق با تعریف اختراع و موارد استفاده در روش های ذکر شده نمی شود.

۴) منابع ژنتیک و اجرا ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همین طور فرایند های بیولوژیک تولید آن ها

۵) مواردی که در گذشته در فنون و صنایع پیش بینی شده اند.

جهت دریافت مشاوره رایگان ، لطفا دکمه زیر را لمس کنید . ?