یکی از مهم ترین بحث هایی که هنگام تاسیس یک شرکت با ان رو به رو هستیم بحث تعیین موضوع شرکت است. تعیین موضوع یک شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که به نوعی نشان دهنده ی هویت آن شرکت می باشد.

موضوعات شرکت را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرد که این دسته بندی شامل موارد زیر می شود:

  • موضوع هایی که غیر قابل ثبت و همچنین فعالیت هستند
  • موضوعاتی که قبل از اینکه بخواهند ثبت شوند نیازمند دریافت مجوز هستند
  • موضوع عایی که برای ثبت شدن نیازی به دریافت هیچ مجوزی از سازمان ها و ارگان های مختلف ندارند.