مفهوم انحلال شرکت

طبق قوانین مندرج در قانون تجارت در صورتی که شرکتی بخواهد از فعالیت خود انصراف دهد و به آن پایان بخشد باید منحل شود. شرکت ها برای منحل شدن ملزم به طی کردن مراحل ویژه ی این امر هستند.

دلایل انحلال یک شرکت

همان طور که می دانید برای تشکیل یک شرکت تصمیم عده ای در قالب شریک مطرح می باشد. برای انحلال یک شرکت نیز اراده ی شرکا لازم است و این امر با تصمیم آن ها میسر می شود. به جز تصمیم گیری اعضای یک شرکت ممکن است در طول فعالیت شرکت اتفاقات دیگری نیز موجب انحلال آن شود که این موارد در قانون تجارت بیان شده است. در این قسمت به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد:

  • انحلال مبتنی بر تصمیم شرکا
  • انحلال به دلیل از بین رفتن یکی از عنصرهای شرکت
  • انحلال با دلایل موجه
  • انحلال به دلیل وضعیت یکی از شرکا