افزایش سرمایه شرکت

شرکت ها اصولا زمانی که نیاز به نقدینگی برای ایجاد فعالیت جدید و یا گسترش دادن فعالیت قبلی دارند از افزایش سرمایه که یکی از مزایای بورس است استفاده میکنند. این تامین نقدینگی از راه های متفاوتی صورت می گیرد. راه هایی چون آورده ی نقدی ، استفاده کردن از دارایی های قبلی و…. ابتدا این امر توسط هیئت مدیره پیشنهاد داده خواهد شد و بعد از ارائه طرح توجیهی ، مشخص کردن روش و محل سرمایه گذاری و همچنین میزان افزایش این تصمیم به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می رسد و در مرحله ی بعد مجدد در اختیار هیئت مدیره قرار می گیرد که بعد از طی روندی شخص با گرفتن رضایت سازمان بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه را ثبت می نمایند. این نکته نیز قابل ذکر است که تغییرات در سرمایه ی یک شرکت فقط و فقط در صلاحیت مجمع فوق العاده ی سهامداران شرکت است.

مراحل اعمال افزایش سرمایه شرکت

در اولین گام هیئت مدیره یک شرکت طرح افزایش سرمایه را برای بیان در مجمع فوق العاده آماده خواهد کرد و برای تشکیل جلسه مجمع فوق العاده از سازمان بورس اخذ اجازه می نماید و سپس توسط روزنامه ی رسمی شرکت آگهی مبنی بر دعوت از سهامداران را درج می نمایند. دومین گام در این امر مطرح کردن گزارش مبنی بر میزان ، نحوه و محل افزایش سرمایه اسست و همچنین دفاع کردن از این طرح. نتیجه ی برگزاری این جلسه تایید و یا عدم تایید افزایش سرمایه می باشد. بعد از تایید و تصویب طرح افزایش سرمایه به وسیله ی سهامداران تشریفات عملی کردن افزایش سرمایه استارت خواهد خورد