اشتراکات و تفاوت های مسئولیت محدود و سهامی خاص

 1. در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر و در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر میباشد.
 2. کمترین مقدار سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص صد هزار تومان میباشد.
 3. در شرکت سهامی خاص ۳۵% از کل سرمایه باید به صورت نقدی نزد بانک به امانت باشد و رسید بانکی ان ارائه شود و ۶۵% باقیمانده سهامداران تعهد ان را تایید مینمایند ولی در شرکت مسئولیت محدود باید کل مبلغ سرمایه اولیه به مدیر عامل تحویل داده شود و مدیر عامل به دریافت مبلغ اقرار نماید که دیگر به رسید بانکی نیازی نیست.

 1. در شرکت های سهامی خاص انتخاب بازرس اصلی و بازرس البدل به صورت ضروری است ولی در مسئولیت محدود ضرورتی ندارد.
 2. در شرکت سهامی خاص مدت مدیریت دو سال میباشد که میتوان بعد از اتمام دو سال ان را تمدید کرد و در شرکت با مسئولیت محدود مدت زمانی که برای مدیران تایین شده محدودیت زمانی نخواهد داشت در صورتی که در اساسنامه شرکت برای مدیریت مدت زمان تایین شده باشد.
 3. درج اگهی دعوت در روزنامه های کثیرالانتشار در شرکت های سهامی خاص ضروری ودر مسئولیت محدود به صورت اختیاری میباشد .
 4. احراز حد نصاب در مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص راحت تر و در شرکت مسئولیت محدود بسته به نوع شرکت دشوارتر میباشد.
 5. مجمع های عمومی در سهامی خاص از هیات ریئسه تشکیل شده که از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر به همراه یک منشی تشکیل میشود و مجمع عمومی  در شرکت مسئولیت محدود در صورتی که تعداد اعضاء بیش از ۱۲ نفر باشند بوسیله هیات ناظران تشکیل میشود  در غیر اینصورت توسط هیئت رئیسه سهادار تشکیل میگردد.
 6. افزایش دادن سرمایه در شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود بصورت اختیاری میباشد.
 7. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمیشود بلکه میزان بدهی یا تعهدات شرکت به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم میشود و شرکاء به میزان سرمایه خود مسئول میباشند.
 8. در شرکت سهامی خاص تمامی مدیران انتخابی باید از سهامداران باشند و یا مقدار سهامی را که در اساسنامه ان شرکت مقدر شده بصورت وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بدهند. ولی در شرکت مسئولیت محدود مدیران میتوانند از شرکاء یا خارج از شرکاء باشند .
 9. در شرکت سهامی خاص سود بدست امده به میزان سهام هر شخص تقسیم میشود و در شرکت با مسئولیت محدود سود بدست امده به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم میشود در شرکت مسئولیت محدود برای تقسیم سود میتوان ترتیب دیگری در اساسنامه شرکت وضع کرد.
 10. در شرکت سهامی خاص حق رأی به تعداد سهام در شرکت و در مسئولیت محدود به میزان سرمایه هر شخص میباشد.
 11. تقویم سهم غیر نقدی هر شخص در شرکت مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت میگیرد و تمامی مسئولیت ان به عهده شرکاء میباشد ولی در شرکت سهامی خاص تقویم اورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.

مدارک مورد نیاز تاسیس شرکت سهامی خاص:

 1. اظهار نامه دو برگی – اساسنامه دو جلدی – رسید بانکی گواهی بر پرداخت ۳۵% نقدی سرمایه تعهدی – برابر اصل شده مدارک هویتی ( شناسنامه کارت ملی ) تمامی سهامداران و بازرسان – صورت جلسه مجمع عمومی تاسیس و هیئت مدیره.

مدارک مورد نیاز تاسیس شرکت مسئولیت محدود:

 1. تقاضا نامه دو برگی – شرکت نامه دو برگی – اساسنامه دو برگی – مدارک هویتی شرکاء – تهیه و تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی تاسیس و هیئت مدیره
 2. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران حقوقی ما در راد ثبت تماس بگیرید
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *