اخذ کد اقتصادی چیست؟

برای بیان آسان تر مفهوم کد اقتصادی می توان این گونه بیان  کرد که همان طوری که هر قرد برای شناسایی دارای یک کد ملی منحصر به فرد می باشد افرادی که فعالیت های اقتصادی در روش های مختلف انجام میدهند نیز برای مورد حمایت واقع شدن و همچنین نظارت بر عملکرد اقتصادی نیازمند یک شماره منحصر به فرد به نام کد اقتصادی هستند که در اصل شماره شناسایی این افراد در سازمان امور مالیاتی می باشد و پس از عبور از مراحل خاص خود به ان ها تعلق خواهد گرفت.

این کد که شامل ۱۲ رقم می باشد و با عدد ۴ شروع می شود یک کد اجباری است که می باید برای تمامی امور مهم تجاری مثل اخذ کارت بازرگانی ، مشارکت در مناقصه و مزایده ، اخذ قرارداد با شرکت های دولتی و حتی بازکردن حساب در بانک وجود داشته باشد.

زمان دریافت کد اقتصادی:

هر شرکت و یا موسسه ای که بخواهد فعالیت کند بعد از ثبت و از زمان تاریخ ثبت به مدت دو ماه زمان دارد تا به اداره دارایی مربوط به محدوده ی فعالیت خود مراجعه کند و پرونده مالیاتی تشکیل دهند و جهت گرفتن کد اقتصادی خود اقدام نمایند.