تعریف پروانه بهره برداری

برای انجام امور تجاری برخی مواردی که در تجارت انجام خواهد شد نیازمند کسب مجوز های مربوطه می باشند و برخی نیز به اخذ مجوز نیازی ندارند. به عنوان مثال شخصی را در نظر می گیریم که قصد دارد یک کارخانه راه اندازی کند. این شخص به کسب سه مجوز برای فعالیت خود نیاز دارد. اولین مجوز دریافت موافقت اصولی از وزارت صنایع و مجوز بعدی اخذ پروانه احداث و سومین مجوز نیز مجوزی به نام پروانه بهره برداری می باشد. به طور کلی می توان گفت پروانه بهره برداری به مجوزی گفته می شود که به تمامی واحد های صنعتی که در انجام اموری چون نصب ماشین آلات خط تولید ، تامین نیرو و همچنین تولید آزمایشی فعال هستند چه دارای جواز تاسیس باشند چه نباشند تعلق می گیرد.